Treball de l’alfabetització cívica i

democràtica amb adults

Treball amb adults sobre alfabetització cívica i democràtica

  • Es centra en promoure les competències personals, socials i d'aprenentatge alhora que fomenta la participació activa en iniciatives comunitàries.

  • Inclou 9 organitzacions de 8 països europeus: Portugal, Espanya, Croàcia, Romania, Grècia, Itàlia, Irlanda i Alemanya

  • Suport als adults per a identificar els seus punts forts i les àrees que volen desenvolupar

Loading...

Focus

Citizens Xelerator s’esforça per contribuir a un canvi sistèmic a nivell regional, nacional i europeu, centrant-se en enfocaments i estratègies que donen suport a la participació dels adults en la vida democràtica, adoptant valors comuns i un compromís cívic

SUPORT ALS ADULTS

Adults que vulguin desenvolupar o reforçar les seves competències personals, socials, digitals, emprenedores, financeres i ecològiques.

EMPATIA SOCIAL

Capacitat d’entendre les persones percebent o experimentant les seves situacions de vida i, com a resultat, obtenir una visió de les desigualtats i disparitats estructurals.

ALFABETITZACIÓ DEMOCRÀTICA I CÍVICA

Assolir els coneixements i les competències necessàries per a participar en la realització d’un canvi a la pròpia comunitat / o el coneixement i la capacitat dels ciutadans per donar sentit al seu món polític

Contacte