Δουλεύοντας με ενήλικες με στόχο τον πολιτικό και δημοκρατικό γραμματισμό

Δουλεύοντας με ενήλικες με στόχο τον πολιτικό και δημοκρατικό γραμματισμό

Loading...

Εστίαση

Το Citizens Xelerator προσπαθεί να συμβάλλει σε μια συστημική αλλαγή σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, εστιάζοντας σε προσεγγίσεις και στρατηγικές που υποστηρίζουν τη συμμετοχή των ενηλίκων στη δημοκρατική ζωή, υιοθετώντας κοινές αξίες και δέσμευση στην πολιτική συμμετοχή

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ανάπτυξη ή ενίσχυση των προσωπικών, κοινωνικών, ψηφιακών, επιχειρηματικών, οικονομικών και πράσινων δεξιοτήτων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Η ικανότητα να καταλαβαίνουν τους άλλους μέσω της συνειδητοποίησης των καταστάσεων ζωής τους και ως αποτέλεσμα να αποκτούν επίγνωση των διαρθρωτικών ανισοτήτων και διαφορών

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η γνώση και οι δεξιότητες που απαιτούνται για να συμβάλλουν στο να φέρουν την αλλαγή στην κοινότητα τους

Επικοινωνήστε μαζί μας