Εργαστήρια

Στις χώρες εταίρους, θα δημιουργηθούν 8 Citizens Xelerator Εργαστήρια. Οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων θα προωθήσουν περίπου 160 δραστηριότητες/εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν 2.500 ενήλικες με ανεκπλήρωτες ανάγκες γραμματισμού σε κάθε χώρα.

Σε κάθε ένα από τα εργαστήρια, οι εταίροι θα προωθήσουν διαφορετικές δραστηριότητες, όπως:

  • Ομάδα Προβληματισμού Citizens Xelerator
  • Citizens Xelerator Δημιουργήστε τη Δράση σας!
  • Ημέρες Citizens Xelerator
  • Μικροδιδασκαλίες Citizens Xelerator

Πορτογαλία

Citizens Xelerator Εργαστήριο

Κροατία

Citizens Xelerator Εργαστήριο

Ισπανία

Citizens Xelerator Εργαστήριο

Ρουμανία

Citizens Xelerator Εργαστήριο

Ελλάδα

Citizens Xelerator Εργαστήριο

Ιταλία

Citizens Xelerator Εργαστήριο

Ιρλανδία

Citizens Xelerator Εργαστήριο

Γερμανία

Citizens Xelerator Εργαστήριο

Κοινοποιήστε αυτή την ιστορία, επιλέξτε την πλατφόρμα σας!