Κάρτες LifeComp

Οι Κάρτες LifeComp είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε από το έργο Citizens Xelerator με στόχο την υποστήριξη οργανισμών και επαγγελματιών στην εκπαίδευση ενηλίκων αναφορικά με οργανισμούς και επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων στην:

  • Αναγνώριση των προσωπικών, κοινωνικών και μαθησιακών τους δεξιοτήτων ·
  • Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που προωθούν την επικύρωση και την αναγνώριση των προσωπικών, κοινωνικών και μαθησιακών ικανοτήτων των ενηλίκων, οι οποίες αποκτώνται σε τυπικά, άτυπα και μη τυπικά πλαίσια.

Οι Κάρτες LifeComp, δημιουργήθηκαν με βάση το πλαίσιο LifeComp και αποτελείται από 9 κάρτες, οργανωμένες σε 3 κύριους τομείς::

  • Προσωπικός – αυτορρύθμιση, ευελιξία, ευεξία
  • Κοινωνικός -ενσυναίσθηση, επικοινωνία, συνεργατικότητα;
  • Μαθησιακός – νοοτροπία ανάπτυξης, κριτική σκέψη, διαχείριση της μάθησης.

Κάντε κλικ στις δεξιότητες για να δείτε τις κάρτες και τις αντίστοιχες δραστηριότητες

Εναλλακτικά έχετε την επιλογή να κατεβάσετε όλο το υλικό εδώ με ένα κλικ

1

ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ

2

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

3

ΕΥΕΞΙΑ

4

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

5

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

6

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

7

ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

8

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

9

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΣΗΣ

Θέλετε να μάθετε πως και που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Lifecomp Cards;

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό υλικό και τις οδηγίες χρήσεως

Share This Story, Choose Your Platform!