Αποτελέσματα

  • «Μικροδιδασκαλίες» που αναπτύσσουν τις οικονομικές, επιχειρηματικές, ψηφιακές και δεξιότητες αειφορίας/βιωσιμότητας

  • Βασισμένο στη χώρα κάθε εταίρου. Στοχευμένο στο να ενισχύσει τη δημοκρατική και πολιτική συμμετοχή.

  • Υποστηρίζοντας ενήλικες να αναγνωρίσουν τα δυνατά τους στοιχεία και τους τομείς που θέλουν να αναπτύξουν