Μοντέλο και Eργαλειοθήκη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΙΤ

Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Citizens Xelerator και παρέχει μια δομημένη προσέγγιση που επιτρέπει σε ενήλικες με ανεκπλήρωτες ανάγκες γραμματισμού να ενισχύσουν τον γραμματισμό τους και να προωθήσουν τη δημοκρατική συμμετοχή και τη συμμετοχή των πολιτών στις τοπικές τους κοινότητες. Το μοντέλο επικεντρώνεται στην προώθηση προσωπικών, κοινωνικών και μαθησιακών ικανοτήτων, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ενεργό συμμετοχή σε κοινοτικές πρωτοβουλίες.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ THINK TANK

Ο κύριος στόχος του Εγχειριδίου Think Tank είναι να προσφέρει στους διευκολυντές έναν περιεκτικό οδηγό για την αποτελεσματική υποστήριξη ενηλίκων με ανικανοποίητες ανάγκες αλφαβητισμού, στον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και την ανάπτυξη λύσεων σε κοινωνικές-τοπικές προκλήσεις στις κοινότητές τους. Παρέχοντας οδηγίες, μεθοδολογίες και πόρους βήμα προς βήμα, αυτό το εγχειρίδιο στοχεύει να ενδυναμώσει τους διευκολυντές να δημιουργήσουν ένα περιεκτικό και ελκυστικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων, μέσω της ανάπτυξης συνεδριών καταιγισμού ιδεών.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΗ

ΣΟΥ ΔΡΑΣΗ! Έντυπο

This ‘Create your Action!’ Booklet is a step-by-step guide to preparing and promoting local actions. From planning to doing, you will go through four main steps in three different phases (before, during and after the action). Each step has different questions and examples to help you easily move from one step to another and reach your final goal.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ

Αυτός ο «Οδηγός Σχεδιασμού Citizens Xelerator» είναι ένας πόρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους οργανισμούς που οργανώνουν δημόσιες δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση σε σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη δημοκρατική και αστική συμμετοχή και την ενδυνάμωση των ανθρώπων. Αυτό θα γίνει εορτάζοντας ημέρες με δραστηριότητες—πρόσωπο με πρόσωπο, διαδικτυακά ή υβριδικά—που περιλαμβάνουν όλες τις κοινότητες.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

Αυτές οι συνεδρίες μικροεκπαίδευσης του Citizens Xelerator προσφέρουν μια στρατηγική και αποτελεσματική προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων, υιοθετώντας τις αρχές των μικρών, εστιασμένων και διαδραστικών δραστηριοτήτων μάθησης. Με μια ποικιλία θεμάτων που περιλαμβάνει κρίσιμες ικανότητες όπως ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, η κοινωνική ενσυναίσθηση και η διαπολιτισμική δεξιότητα, παρέχουν μια ευέλικτη πλατφόρμα στους μαθητές ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Κοινοποιήστε αυτή την ιστορία, επιλέξτε την πλατφόρμα σας!