Model i komplet

UVOD U MODEL I KOMPLET

Razvijen u okviru projekta Citizens Xelerator, ovaj model i komplet pružaju strukturirani pristup kako bi se odraslim osobama s nezadovoljenim potrebama za pismenošću omogućilo da poboljšaju svoju pismenost i promiču demokratski i građanski angažman u svojim lokalnim zajednicama. Model se usredotočuje na promicanje osobnih, društvenih i kompetencija učenja, istovremeno potičući aktivno sudjelovanje u inicijativama zajednice

PRIRUČNIK THINK TANK

Glavni je cilj priručnika Think Tank ponuditi voditeljima sveobuhvatan vodič za učinkovitu podršku odraslim osobama s nezadovoljenim potrebama za pismenošću u prepoznavanju, rješavanju i razvoju rješenja za društveno-lokalne izazove unutar njihovih zajednica. Pružanjem preciznih uputa, metodologija i resusa, ovaj priručnik ima za cilj osnažiti voditelja da stvori inkluzivno okruženje i potiče aktivno sudjelovanje i suradnju između suradnika kroz razvoj sesija mikroučenja.

PRIRUČNIK KREIRAJ SVOJE AKTIVNOSTI

Priručnik “Kreiraj svoje aktivnosti” je detaljni vodič za pripremu i promicanje lokalnih aktivnosti. Od planiranja do obavljanja, proći ćete kroz četiri glavna koraka u tri različite faze (prije, tijekom i nakon radnje). Svaki korak ima različita pitanja i primjere koji će vam pomoći da jednostavno prijeđete s jednog koraka na drugi i postignete svoj konačni cilj.

PLANIRANJE DANA

Ovaj vodič za planiranje Citizens Xelerator dana je resur koji mogu koristiti organizacije koje organiziraju javne aktivnosti za podizanje svijesti o važnim temama vezanim za demokratski i građanski angažman i osnaživanje ljudi. To će se postići slavljenjem dana s aktivnostima – licem u lice, online ili hibridno – uključujući sve zajednice.

SESIJE MIKROUČENJA

Citizens Xelerator sesije mikroučenja nude strateški i učinkovit pristup obrazovanju odraslih prihvaćajući načela malih, usmjerenih i interaktivnih aktivnosti učenja. Uz raznolik raspon tema koje obuhvaćaju ključne kompetencije kao što su financijska pismenost, socijalna empatija i interkulturalna kompetencija, pružaju svestranu platformu za učenike da se aktivno uključe u svoj osobni i profesionalni razvoj.

Podijelite ovu priču, odaberite svoju platformu!