ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

Συνεδρίες μικρομάθησης για την προώθηση του οικονομικού, επιχειρηματικού, ψηφιακού και βιώσιμου γραμματισμού ενηλίκων με ανεκπλήρωτες ανάγκες αλφαβητισμού, μέσω της αναβάθμισης συμπληρωματικών ευρωπαϊκών εργαλείων και έργων. Διαβάστε την εισαγωγή και τις οδηγίες των συνεδριών Μικροεκπαίδευσεων.

Οικονομικός γρμματισμός

Ευαισθητοποίηση για τη διαφορετικότητα και την ένταξη

γραμματισμός για τα Μέσα και την Πληροφόρηση

Δημοκρατική συμμετοχή

και συμμετοχή των πολιτών

Διαπολιτισμική δεξιότητα

Δεξιότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας

Κοινοποιήστε αυτή την ιστορία, επιλέξτε την πλατφόρμα σας!