Σημαντικά σημεία

Με στόχο την επικοινωνία και τη διάδοση των δραστηριοτήτων, των εκδηλώσεων, των εργαλείων και των αποτελεσμάτων του έργου.