Η EACEA δίνει έμφαση στο Έργο Citizens Xelerator στη Δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2023.

Σε μια καινοτόμα κίνηση κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2023 (23-27 Οκτωβρίου), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) αποκάλυψε μια δημοσίευση, με τίτλο “EACEA και Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων – Υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες εκ νέου εκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων στην Ευρώπη και πέραν αυτής”. Αυτή η δημοσίευση καταλαμβάνει κεντρική θέση, τονίζοντας την επαναστατική επίδραση των δεξιοτήτων στον διαμορφωτικό ρόλο τους για το μέλλον. Μπορείτε να δείτε την πλήρη δημοσίευση εδώ.

Στο επίκεντρο αυτού του εγχειρήματος βρίσκονται τοι πρωτοβουλίες Erasmus+, με ιδιαίτερη έμφαση στο έργο Citizens Xelerator. Η δημοσίευση εξετάζει τον κεντρικό ρόλο του έργου στην προώθηση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εργασία, επιδεικνύοντας τις εξαιρετικές συνεδρίες εκπαίδευσεις με ομότιμους που πραγματοποιήθηκαν στο Matosinhos τον Φεβρουάριο του 2023 με συμμετέχοντες όλους τους εταίρους. Αυτές οι συνεδρίες, ένα φωτεινό παράδειγμα καινοτομίας, είχαν ως στόχο την εκπαίδευση των συνεργατών σε κύρια ευρωπαϊκά πλαίσια αναφοράς και σχετικά έργα.

European Commission, European Education and Culture Executive Agency, EACEA and the European Year of Skills – Supporting upskilling and reskilling initiatives in Europe and beyond, Publications Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2797/273774