EACEA evidențiază proiectul Citizens Xelerator în publicația Săptămâna europeană a competențelor profesionale 2023.

Într-o mișcare revoluționară în timpul Săptămânii europene a competențelor profesionale 2023 (23 – 27 octombrie), Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) a lansat publicația „EACEA și Anul european al competențelor – Sprijinirea inițiativelor de perfecționare și recalificare în Europa și nu numai”. Această publicație a fost în centrul atenției, evidențiind impactul abilităților în modelarea viitorului. Verificați publicația completă aici.

În prim-planul acestei relevări se află inițiativele Erasmus+, cu accent deosebit pe proiectul Citizens Xelerator. Publicația analizează rolul esențial al proiectului în sporirea competențelor legate de locul de muncă, prezentând sesiunile remarcabile între egali (peer-learning) care au avut loc la Matosinhos în februarie 2023, împreună cu întregul parteneriat. Aceste sesiuni, un simbol al inovației, au avut ca scop pregătirea parteneriatului proiectului în domeniile cadrelor de referință cheie europene și proiectelor asemănătoare.

European Commission, European Education and Culture Executive Agency, EACEA and the European Year of Skills – Supporting upskilling and reskilling initiatives in Europe and beyond, Publications Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2797/273774