Despre

Obiective

 • Extinderea și testarea potențialul instrumentului european LifeComp: Cadrul european pentru competențe cheie personală, socială și de a învăța să înveți, ca resursă de promovare a alfabetizării și a competențelor cheie ale adulților cu nevoi de alfabetizare nesatisfăcute.
 • Elaborarea, testarea și integrarea unui model și a unor resurse pentru evaluarea și dezvoltarea competențelor personale, sociale și de învățare ale adulților cu nevoi nesatisfăcute de alfabetizare.
 • Crearea, furnizarea și aplicarea sesiunilor de micro-învățare care încurajează alfabetizarea financiară, antreprenorială, digitală și în materie de durabilitate a cursanților adulți, prin extinderea unor instrumente și proiecte europene complementare.
 • Lansarea unui model și a unui kit pilot de acțiune pentru participarea democratică și civică, încurajând multiplicarea și integrarea acesteia la nivel regional, național și european.

Grupuri țintă

Cine va beneficia de activitățile noastre:

 • Profesionişti în educaţia adulţilors
 • Furnizori de educație pentru adulți
 • Adulți cu nevoi de alfabetizare nesatisfăcute
 • Organizațiile societății civile

Vedeți lista de grupuri țintă în funcție de țară. Click aici.

ETAPE

1

DEZVOLTARE

 • Colecția de carduri LifeComp
 • Modelul Citizens Xelerator
 • Kitul Citizens Xelerator
2

IMPLEMENTARE

 • 8 Laboratoare de acțiune Citizens Xelerator
 • 16 sesiuni Citizens Xelerator think tank
 • 40 de acțiuni pregătite și lansate
 • 16 Zilele Citizens Xelerator
 • 88 de sesiuni de micro-învățare
3

SCALABILITATE

 • 3 evenimente (2 naționale și 1 internațional)
 • 1 plan de exploatare
 • 1 strategie de sustenabilitate

Proiectul Citizens Xelerator urmărește să consolideze alfabetizarea democratică și civică și empatia socială a cursanților adulți și să contribuie la o schimbare sistemică a abordării și strategiilor regionale/naționale/europene care încurajează participarea adulților la viața democratică, îmbrățișând valorile comune și angajamentul civic.

Accelerator de afaceri axat pe promovarea creșterii durabile și a oportunităților de afaceri ale start-up-urilor și întreprinderilor și furnizor de formare certificat specializat în proiectarea, implementarea și monitorizarea oportunităților de formare și învățare adresate organizațiilor și profesioniștilor, care acționează în domeniile educației & formării, antreprenoriatului & suportului în afaceri

Desfășoară programe de educație pentru adulți de peste 30 de ani. Dante atrage numeroase generații de cursanți adulți, oferind programe și cursuri educaționale de calitate, care răspund nevoilor societății moderne și contribuie la dezvoltarea educației adulților la nivel local, regional și european.

CESIE este un centru european de studii și inițiative înființat în 2001, inspirat de lucrările și teoriile sociologului Danilo Dolci (1924-1997). Misiunea CESIE este de a promova inovarea educațională, participarea și creșterea prin urmărirea schimbării sociale.

Asociație non-profit în Palatinatul Superior; acţionează la nivel regional. Este una dintre cele 900 de instituții de educație pentru adulți din Germania a cărei misiune principală este de a asigura participarea egală a tuturor cetățenilor la viața societății prin furnizarea de educație pentru adulți.

ACEFIR este o organizație de inițiativă socială care reunește o echipă de profesioniști din diverse discipline cu interes comun de a lucra pentru educație, formare și cercetare în domeniul tinerilor, adulților și vârstnicilor.

ActionAid este o organizație internațională independentă a societății civile, care luptă împotriva sărăciei și a nedreptății în Grecia și în întreaga lume. Din 1972 formează oameni și sprijină comunitățile lor, astfel încât aceștia să poată revendica o viață demnă și o lume mai dreaptă pentru toți.

APCEP a fost înființată în urmă cu 40 de ani cu obiectivul de a oferi Educație Permanentă prin obiective multiple și coerente, printre care promovarea educației civice și exercitarea democrației, pregătirea pentru îndeplinirea noilor roluri sociale ce decurg din evoluția accelerată a societății.

ASOCIAȚIA EURO ADULT EDUCATION este un ONG românesc, având ca obiectiv principal promovarea și sprijinirea, în conformitate cu standardele europene, a învățării continue a adulților, ca modalitate de îmbunătățire a cunoștințelor și a competențelor acestora.

AONTAS, Organizația Națio