Σχετικά με εμάς

Στόχοι

 • Αναβάθμιση και δοκιμή των δυνατοτήτων του ευρωπαϊκού εργαλείου LifeComp: ως πόρος για την προώθηση του γραμματισμού και των βασικών ικανοτήτων των ενηλίκων με ανεκπλήρωτες ανάγκες γραμματισμού.
 • Ανάπτυξη, δοκιμή και ενσωμάτωση ενός μοντέλου και πόρων για την αξιολόγηση και ανάπτυξη των προσωπικών, κοινωνικών και μαθησιακών ικανοτήτων των ενηλίκων με ανεκπλήρωτες ανάγκες αλφαβητισμού.
 • Δημιουργία, παροχή και εφαρμογή συνεδριών μικρομάθησης που προάγουν τον οικονομικό, επιχειρηματικό, ψηφιακό και βιώσιμο γραμματισμό των ενηλίκων εκπαιδευομένων, μέσω της αναβάθμισης συμπληρωματικών ευρωπαϊκών εργαλείων και έργων.
 • Να δρομολογήσει ένα μοντέλο και ένα κιτ πιλοτικής δράσης για τη δημοκρατική και πολιτική συμμετοχή, προωθώντας τον πολλαπλασιασμό και την ενσωμάτωσή του σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Ομάδες Στόχου

Ποιoi θα ωφεληθούν από τις δραστηριότητές μας:

 • Επαγγελματίες εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Ενήλικες με ανεκπλήρωτες ανάγκες γραμματισμού
 • Οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών

Δείτε τη λίστα των ομάδων στόχου ανά χώρα. Πατήστε εδώ.

Στάδια

1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Κάρτες Lifecomp
 • Μοντέλο Citizens Xelerator
 • Εργαλειοθήκη Citizens Xelerator
2

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 • 8 Εργαστήρια Citizens Xelerator
 • 16 Citizens Xelerator συνεδρίες με ομάδες προβληματισμού
 • 40 εφαρμοσμένες δράσεις
 • 16 Μέρες Citizens Xelerator
 • 88 Μικροδιδασκαλίες
3

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ

 • 3 εκδηλώσεις (2 εθνικές και 1 διεθνής)
 • 1 στρατηγικό σχέδιο αξιοποίησης
 • 1 στρατηγική βιωσιμότητας

Το πρόγραμμα Citizens Xelerator στοχεύει στην ενίσχυση του δημοκρατικού και πολιτικού γραμματισμού και της κοινωνικής ενσυναίσθησης των ενηλίκων εκπαιδευομένων και στο να συμβάλει σε μια συστημική αλλαγή στην περιφερειακή/εθνική/ευρωπαϊκή προσέγγιση και στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής των ενηλίκων στη δημοκρατική ζωή, υιοθετόντας κοινές αξίες και τη δέσμευση στην πολιτική συμμετοχή.

Επιχειρηματικός επιταχυντής που επικεντρώνεται στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και επιχειρηματικών ευκαιριών επιχειρήσεων και πιστοποιημένος πάροχος εκπαίδευσης που ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση ευκαιριών κατάρτισης και μάθησης που απευθύνονται σε οργανισμούς και επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της επιχειρηματικότητας κατι την υποστήριξη επιχειρήσεων.

Διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων για περισσότερα από 30 χρόνια. Ο οργανισμός Dante προσελκύει πολλές γενιές ενηλίκων εκπαιδευομένων προσφέροντας ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα και μαθήματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το CESIE είναι ένα ευρωπαϊκό κέντρο μελετών και πρωτοβουλιών που ιδρύθηκε το 2001, εμπνευσμένο από το έργο και τις θεωρίες του κοινωνιολόγου Danilo Dolci (1924-1997). Η αποστολή του CESIE είναι να προωθεί την εκπαιδευτική καινοτομία, τη συμμετοχή και την ανάπτυξη στοχεύοντας στην κοινωνική αλλαγή.

Μη κερδοσκοπικός σύλλογος στο Άνω Παλατινάτος· δρα σε περιφερειακό επίπεδο. Είναι ένα από τα 900 ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων στη Γερμανία του οποίου η κύρια αποστολή είναι να εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στην κοινωνική ζωή παρέχοντας εκπαίδευση ενηλίκων.

Το ACEFIR είναι ένας οργανισμός κοινωνικής πρωτοβουλίας που συγκεντρώνει μια ομάδα επαγγελματιών από διάφορους κλάδους με κοινό ενδιαφέρον να εργαστούν για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα στον τομέα των νέων, ενηλίκων και ηλικιωμένων.

Η ActionAid είναι μια ανεξάρτητη διεθνής οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, που καταπολεμά τη φτώχεια και την αδικία στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Εκπαιδεύει ανθρώπους και υποστηρίζει τις κοινότητές τους από το 1972, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν μια αξιοπρεπή ζωή και έναν πιο δίκαιο κόσμο για όλους.

Η APCEP δημιουργήθηκε πριν από 40 χρόνια με στόχο την παροχή Μόνιμης Εκπαίδευσης μέσα από πολλαπλούς και συνεκτικούς στόχους, μεταξύ των οποίων η προώθηση της αγωγής του πολίτη και η άσκηση της δημοκρατίας, με σκοπό την άσκηση νέων κοινωνικών ρόλων όπως προκύπτουν από την ταχεία εξέλιξη της κοινωνίας.

Η ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION είναι μια ΜΚΟ από τη Ρουμανία, με κύριο στόχο την προώθηση και υποστήριξη, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, της συνεχούς μάθησης των ενηλίκων, ως τρόπο βελτίωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.