Στιγμιότυπα από το Citizens Xelerator Days στην Ελλάδα

Με βασικό στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των ενηλίκων και τη συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή, το #CitizensXelerator συνεχίζει να προσφέρει μοναδικά εργαλεία για την εκπαίδευση των ενηλίκων.

Το προηγούμενο διάστημα, είχαμε την ευκαιρία να:

🌟 Υλοποιήσουμε ένα Citizens Xelerator Day με αφορμή την Παγκόσμια Ημερα Γυναικών όπου παρακολουθήσουμε ανοιχτές συζητήσεις για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και καλλιτεχνικά διαδραστικά εργαστήρια με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση των γυναικών.

🤝 Εφαρμόσουμε ένα Think Tank! Οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες και σκέψεις σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην τοπική κοινότητα και να οργανώσουν δράσεις για την αντιμετώπισή τους.

🎨 Οργανώσουμε διαδραστικά εργαστήρια για επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς με στόχο την εκπαίδευση τους στα εργαλεία του έργου!

Ευχαριστούμε πολύ τους χορηγούς μας, τους εταίρους και τους εθελοντές για την υποστήριξη.

👉Περισσότερες πληροφορίες για το Citizens Xelerator στο link στο bio.