Τι μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλο: Εκπαιδευτικές δράσεις ομοτίμων CitizensXelerator

Στο Matosinhos της Πορτογαλίας, οι εταίροι πραγματοποίησαν επίσης εκπαιδευτικές δράσεις ομοτίμων στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2023.

Όλοι οι εταίροι συναντήθηκαν με στόχο να μοιραστούν την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τους πόρους τους που σχετίζονται με το CitizensXelerator, προκειμένου να προετοιμάσουν τη βασική ομάδα έργου για τις μελλοντικές εργασίες.

Στις εκπαιδευτικές δράσεις ομοτίμων, εστιάσαμε στα ακόλουθα βασικά θέματα:

 • Επιχειρηματικές Δεξιότητες
 • Ψηφιακές Δεξιότητες
 • Προσωπικές, Κοινωνικές και Μαθησιακές Δεξιότητες
 • Οικονομικός Γραμματισμός
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική
 • Δημοκρατικός και πολιτικός γραμματισμός και κοινωνική ενσυναίσθηση
 • Περιβαλλοντική και Κλιματική Εκπαίδευση

Καλύψαμε υπάρχοντα ευρωπαϊκά πλαίσια και κατευθυντήριες γραμμές για τα παραπάνω θέματα:

 • EntreComp: ΕυρωπαϊκόΠλαίσιο Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων

 • GreenComp Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Βιώσιμων Δεξιοτήτων
 • Life Comp: Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις προσωπικές, κοινωνικές και μαθησιακές δεξιότητες
 • DigComp: Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2.2

Καθώς οι εταίροι του έργου έχουν εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων (προσωπικές, κοινωνικές, μαθησιακές, επιχειρηματικές, ψηφιακές, βιωσιμότητας), κάθε εταίρος παρουσίασε ένα ευρωπαϊκό έργο που υλοποίησε το οποίο απευθυνόταν σε μία από τις δεξιότητες ως παραδείγματα καλής πρακτικής:

 • GrowINg
 • Passionpreneurs
 • Climate box
 • Education for Sustainable Development
 • CEduP
 • Literacy for democracy
 • Inclusion+
 • Flow
 • ACT45
 • No One Behind
 • e-trainers
 • Ideal
 • Literacia nos Navegadores
 • Adult Education for Democracy
 • Citizens first
 • Fast Track
 • Career skills
 • SymfoS

Αυτές οι εκπαιδευτικές δράσεις για την ομάδα έργου ήταν μια ευκαιρία μάθησης μέσω της ανταλλαγής με άλλους, μια πολύ εμπλουτιστική διαδικασία και ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας. Αυτή η ανταλλαγή γνώσεων θα είναι πολύτιμο πλεονέκτημα για όλη την ομάδα, καθώς θα ενισχύσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις κάθε μέλους.

Αποτελέσματα

Video: CitizensXelerator εκπαιδευτικές δράσεις ομοτίμων

Επισκόπηση των εκπαιδευτικών δράσεων ομοτίμων που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο/2023.

Έγγραφο: Έννοιες και υπάρχουσες στρατηγικές

Προώθηση της Προσωπικής, Κοινωνικής Ανάπτυξης και Γραμματισμού ενηλίκων με ανεκπλήρωτες ανάγκες γραμματισμού.

Κοινοποιήστε αυτή την ιστορία, επιλέξτε την πλατφόρμα σας!