Πρώτη (διαδικτυακή) συνάντηση των Xelerators

Στις 10 και 11 Ιανουαρίου 2023, οι εταίροι του έργου CitizensXelerator συναντήθηκαν διαδικτυακά για πρώτη φορά.

Συνολικά 9 οργανισμοί από 8 ευρωπαϊκές χώρες (Πορτογαλία, Ισπανία, Κροατία, Ρουμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία και Γερμανία) θα λάβουν μέρος στο έργο CitizensXelerator με στόχο:

  • να αναβαθμίσει και να δοκιμάσει τις δυνατότητες του ευρωπαϊκού εργαλείου LifeComp: Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις βασικές προσωπικές, κοινωνικές και μαθησιακές δεξιότητες ως πηγή για την προώθηση του γραμματισμού και των βασικών δεξιοτήτων ενηλίκων με ανεκπλήρωτες ανάγκες γραμματισμού
  • να αναπτύξει, να δοκιμάσει και να ενσωματώσει ένα μοντέλο και πόρους για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη προσωπικών, κοινωνικών και μαθησιακών δεξιοτήτων ενηλίκων με ανεκπλήρωτες ανάγκες γραμματισμού
  • να δημιουργήσει, να παρέχει και να εφαρμόσει μικροδιδασκαλίες που ενισχύουν τον οικονομικό, επιχειρηματικό, ψηφιακό γραμματισμό και γραμματισμό βιωσιμότητας των ενηλίκων,
  • να δρομολογήσουν μια πιλοτική δράση του μοντέλου για τη δέσμευση στη δημοκρατική και πολιτική συμμετοχή, ενισχύοντας τον πολλαπλασιασμό και την ενσωμάτωσή του σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Όλα τα υλικά του CitizensXelerator για την ανάπτυξη του γραμματισμού και των βασικών δεξιοτήτων των ενηλίκων θα είναι διαθέσιμα εδώ, γι’ αυτό αναμένετε.

Ας ξεκινήσουμε xelerating!