Άτυπη μάθηση: Βελτίωση του γραμματισμού των ενηλίκων

Πόσες λέξεις μπορείτε να φτιάξετε από 5 διαφορετικές συλλαβές στη γλώσσα σας;

Μάθαμε την απάντηση κατά τη διάρκεια μιας από τις εκπαιδευτικές δράσεις ομοτίμων που πραγματοποιήθηκε από το APCEP – Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente.

Η APCEP δημιουργήθηκε πριν από 40 χρόνια με στόχο την παροχή Μόνιμης Εκπαίδευσης μέσα από πολλαπλούς και συνεκτικούς στόχους, μεταξύ των οποίων η προώθηση της αγωγής του πολίτη και η άσκηση της δημοκρατίας, με σκοπό την άσκηση νέων κοινωνικών ρόλων όπως προκύπτουν από την ταχεία εξέλιξη της κοινωνίας.

Οι συνάδελφοί μας από το APCEP μας έδειξαν ότι κάποιος δεν χρειάζεται πολλά

περισσότερα από χαρτόνι, χαρτί και στυλό για να δημιουργήσει μια ποικιλία διαδραστικών εργαλείων και δραστηριοτήτων για να υποστηρίξει τους ενήλικες στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραμματισμού τους.

Ποιες δραστηριότητες κάνετε για να βοηθήσετε ενήλικες με ανάγκες γραμματισμού;