Resultats

  • Es centra en promoure les competències personals, socials i d'aprenentatge alhora que fomenta la participació activa en iniciatives comunitàries.

  • Inclou 9 organitzacions de 8 països europeus: Portugal, Espanya, Croàcia, Romania, Grècia, Itàlia, Irlanda i Alemanya