Μικροδιδασκαλίες

• Μικροδιδασκαλίες για την προώθηση του οικονομικού, επιχειρηματικού, ψηφιακού και βιώσιμου αλφαβητισμού ενηλίκων με ανεκπλήρωτες ανάγκες αλφαβητισμού μέσω της αναβάθμισης συμπληρωματικών ευρωπαϊκών εργαλείων και έργων.

Οικονομικός Γραμματισμός

Επιχειρηματικότητα

Ψηφιακός γραμματισμός

Βιώσιμος Γραμματισμός

Δημοκρατική και πολιτική συμμετοχή

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Κοινοποιήστε αυτή την ιστορία, επιλέξτε την πλατφόρμα σας!